Stop przemocy

Miło nam poinformować, że Stowarzyszenie „Pomocna Dłoń” od stycznia 2013 r. rozpoczyna realizację projektu „STOP PRZEMOCY – projekt poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla ofiar przemocy domowej powiatu garwolińskiego” współfinansowanego przez Instytut Spraw Publicznych, Polsko – Amerykańską Fundację Wolności. Głównym celem jest wzmocnienie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin powiatu garwolińskiego zagrożonych zjawiskiem przemocy domowej. Celem bezpośrednim jest zwiększenie dostępności do bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich ofiarom przemocy domowej, aktywizacja ofiar przemocy w życiu publicznym poprzez pomoc psychologiczną i edukacyjną oraz działania poszerzające płaszczyznę współpracy w zakresie informacji i komunikacji odnośnie poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla ofiar przemocy domowej. pomiędzy: a) jednostkami samorządu terytorialnego b) podmiotami zajmującymi się udzielaniem bezpośredniej pomocy rodzinom dotkniętym przemocą c) organizacjami pozarządowymi powiatu garwolińskiego bezpośrednio pracującymi z osobami dotkniętymi przemocą . W ramach projektu prowadzone będzie bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie dla ofiar przemocy domowej powiatu garwolińskiego w Biurze Porad Obywatelskich w Garwolinie oraz w dwóch utworzonych na potrzeby projektu - Punktach Doradczych. Osoby potrzebujące wsparcia psychologicznego otrzymają taką pomoc. Po zakończeniu projektu zostanie sporządzony szczegółowy raport i zostanie rozesłany do w/w instytucji oraz do Urzędów Miast i Gmin powiatu garwolińskiego. W opracowaniu tym będzie również mowa o działalności wolontariuszy „pro bono”.

Głównym celem jest wzmocnienie działań mających na celu poprawę sytuacji rodzin powiatu garwolińskiego zagrożonych zjawiskiem przemocy domowej. Celem bezpośrednim jest zwiększenie dostępności do bezpłatnych porad prawnych i obywatelskich ofiarom przemocy domowej, aktywizacja ofiar przemocy w życiu publicznym poprzez pomoc psychologiczną i edukacyjną oraz działania poszerzające płaszczyznę współpracy w zakresie informacji i komunikacji odnośnie poradnictwa prawnego i obywatelskiego dla ofiar przemocy domowej. pomiędzy: a) jednostkami samorządu terytorialnego b) podmiotami zajmującymi się udzielaniem bezpośredniej pomocy rodzinom dotkniętym przemocą c) organizacjami pozarządowymi powiatu garwolińskiego bezpośrednio pracującymi z osobami dotkniętymi przemocą . W ramach projektu prowadzone będzie bezpłatne poradnictwo prawne i obywatelskie dla ofiar przemocy domowej powiatu garwolińskiego w Biurze Porad Obywatelskich w Garwolinie oraz w dwóch utworzonych na potrzeby projektu - Punktach Doradczych. Osoby potrzebujące wsparcia psychologicznego otrzymają taką pomoc. Po zakończeniu projektu zostanie sporządzony szczegółowy raport i zostanie rozesłany do w/w instytucji oraz do Urzędów Miast i Gmin powiatu garwolińskiego. W opracowaniu tym będzie również mowa o działalności wolontariuszy „pro bono”.