Pomoc psychologiczna

Z pomocy psychologicznej w ramach projektu w 2011r. skorzystało 29 osób, natomiast w 2012r. skorzystało 55 osób, w tym 3 małżeństwa, 3 mężczyzn oraz 46 kobiet.

W większości powodem zgłoszenia była trudna sytuacja domowa związana z przemocą fizyczną i psychiczną ze strony mężów klientek często nadużywających alkoholu. Kobiety te szukały wsparcia emocjonalnego w podejmowanych przez siebie działaniach (kierowanie spraw do sądu). Niektóre z nich potrzebowały umocnienia by podjąć działania formalne, które mogłyby zmienić sytuację ich rodzin.

Zadaniem psychologa było także wspieranie klientek przeżywających sprawy sądowe (sprawy rozwodowe, sprawy karne o znęcanie się nad rodziną, sprawy o alimenty). Jest to bowiem trudne do udźwignięcia przez osoby skrzywdzone i często zostawione samym sobie. Pojawiały się myśli rezygnacyjne i chęć wycofania się w obliczu trudności. Stąd motywowanie poprzez ukazywanie korzyści w przyszłości oraz uświadomienie ofierze późniejszych skutków długotrwałej przemocy wobec niej i innych członków rodziny, głównie dzieci.

Spotkania z psychologiem miały zarówno charakter jednorazowych konsultacji jak i częstszych spotkań (dwóch lub trzech wizyt, nawet spotkań na przestrzeni kilku miesięcy). Realizując zadanie propagowania idei poradnictwa obywatelskiego i zwiększenia współpracy między BPO a władzami samorządowymi gmin powiatu garwolińskiego poprzez monitoring zagrożeń społecznych oraz raportowanie o stanie zagrożeń, zaproszono do współpracy samorządy 14 gmin powiatu garwolińskiego. Z każdą z nich podpisano umowę o współpracy, w której określono zakres obowiązków i zadań do realizacji w ramach projektu. BPO w ramach swoich obowiązków oprócz udzielania porad mieszkańcom danej gminy, podjęło się monitoringu zagrożeń społecznych na terenie poszczególnych gmin powiatu garwolińskiego w oparciu o dane uzyskane w trakcie działalności doradczej. Dane te są prezentowane w postaci raportów.

Takie podejście pozwoliło na zaangażowanie władz samorządowych w propagowanie idei poradnictwa obywatelskiego na swoim terenie oraz zacieśniło współpracę w ramach wspólnie wypracowanego modelu w poprzedniej edycji projektu w zakresie projektowania i realizacji lokalnych polityk społecznych oraz programów przeciwdziałania patologiom społecznym.

Pozyskane przez urzędy w ten sposób informacje stanowią znakomite źródło wiedzy do podjęcia właściwych działań w realizacji lokalnych polityk społecznych mających na celu przeciwdziałanie występującym zagrożeniom społecznych oraz aktywizacji pracowników urzędów odpowiedzialnych za wskazane w raportach obszary społeczne poprzez motywację do bardziej skutecznego działania.