Model wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego: podstawy modelu, standardy i praktyka udzielania porad – Szkolenie dla doradców

Związek Biur Porad Obywatelskich w Warszawie i Biuro Porad Obywatelskich w Garwolinie zapraszają organizacje pozarządowe zajmujące się poradnictwem prawnym lub obywatelskim do udziału w szkoleniu, które odbędzie się 20 i 21 listopada 2013 r. w Garwolinie. Szkolenie odbywa się w ramach projektu „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce", współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Departamentem Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Fundacją Uniwersyteckich Poradni Prawnych, Instytutem Spraw Publicznych oraz Instytutem Prawa i Społeczeństwa. Więcej na temat projektu na www.ppio.eu Adresaci szkolenia: Szkolenie adresowane jest do osób, z organizacji pozarządowych, które zajmują się prowadzeniem porad i pracą z ludźmi. Zapraszamy praktyków – doradców i prawników, organizatorów poradnictwa, jak i wolontariuszy (może być kilka osób z jednej organizacji). Cel szkolenia: Zwiększenie oraz usystematyzowanie wiedzy i umiejętności doradców z zakresu:
  • proponowanego modelu wsparcia bezpłatnego poradnictwa obywatelskiego,
  • metod wdrażania standardów
  • pracy poradniczej z klientami.
Korzyści dla uczestników/czek: Każdy uczestnik/czka ukończy szkolenie z indywidualnym planem działania pozwalającym na wytyczenie kierunków się w bieżącej pracy poradniczej oraz uzyska certyfikat. Metody szkoleniowe: Podczas szkolenia stosowane będą techniki opierające się na metodzie aktywizacyjnej, pozwalającej w pełni wykorzystać doświadczenie uczestników/czek oraz uzupełnić i zwiększyć ich wiedzę i umiejętności. Szkolenie będzie prowadzone przez trenerki i trenerów posiadających duże doświadczenie w pracy doradczej. Termin i miejsce szkolenia: 20 i 21.11.2013 r., Hotel SULBIN, ul. Bitumiczna 2, Sulbiny (Link do hotelu http://www.sulbin.pl/kontakt.html ) Jak się zgłosić? Swoją obecność prosimy zgłosić do dnia 19.11 2013r. telefonicznie tel: 25 682 20 75 lub e-mail: bpo_garwolin@interia.pl Dodatkowych informacji udziela Pani Anna Zięba tel : 793 360 920 od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 15.00. Ile to kosztuje? Udział w projekcie jest bezpłatny, organizatorzy zapewniają wyżywienie oraz zakwaterowanie (dla osób spoza Garwolina ), nie zapewniają zwrotu kosztów dojazdu. PROGRAM SZKOLENIOWY: ŚRODA CZĘŚĆ SEMINARYJNA 10.00 – 11.30 Prezentacja wyników badań i analiz Mapa poradnictwa – Kontekst lokalny (prezentacja BPO) 11.30 – 11.45 Przerwa 11.45 – 12.30 Proponowany system nieodpłatnego poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce - propozycje rozwiązań modelowych i założeń polityki państwa 12.30 – 13.00 Dyskusja 13.00 – 14.00 Obiad CZĘŚĆ SZKOLENIOWA 14.00 – 19.00 (przerwy zostaną ustalone przez trenerów/ki) Definicje: poradnictwa prawnego i obywatelskiego, pomocy prawnej, informacji prawnej; Standardy pracy: dotyczące usług (nieodpłatność, dostępność, rzetelność udzielanych porad, poufność, rzetelność informacji) i osoby doradcy. 19.00 Kolacja CZWARTEK 8.30 - 13.00 Metodologia pracy doradcy: pierwszy kontakt z klientem: informacje na temat działania i sposobu funkcjonowania placówki poradniczej; diagnoza problemu: techniki rozmowy, zadawanie pytań, rozpoznanie problemu i oczekiwań klienta, określanie problemu; udzielanie porad: poszukiwanie rozwiązań, wybór rozwiązania wspólnie z klientem, przedstawienie możliwych rozwiązań, gdzie należy szukać informacji, aktualizacja stanu prawnego i zasobów wiedzy na bieżąco. 13.00-13.45 Obiad 13.45-16.00 Metodologia pracy doradcy: zakończenie porady – dokumentacja, prowadzenie bazy danych, zbieranie informacji o prowadzonych sprawach; bezpieczeństwo pracy doradczej (fizycznej, psychicznej i prawnej), trudne sytuacje z klientem. Kontrola jakości udzielanych porad. Indywidualny plan samodoskonalenia. Podsumowanie, zakończenie.